Sprawne urządzenia dźwignicowe

Artykuły powiązane: biznes, maszyny, produkcja

Sprawne urządzenia dźwignicowe (...) elektryczne i przeciwpożarowe, dokonywane przez uprawnione osoby. Każdorazowe zmiany modernizacyjne dokonywne w urządzeniach dźwignicowych, powinny być uzgodnione z właściwą jednostką dozoru technicznego. Bezpieczeństwo. Elementy ulegające zużyciu w urządzeniach dźwignicowych winny być poddawane regularnym kontrolom. Jest to podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem pracowników obsługujących urządzenia dźwignicowe. Pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do obsługi tego typu urządzeń, oraz być absolutnie zdolnymi do pracy. Wiadomo, że niesprawne urządzenia i obsługa przez nieuprawnione (...)

Dodany przez Tomasz Norek, w dniu 17-09-2015

Sprawne urządzenia dźwignicowe