Nasze publikacje

Najnowsze


Dodany przez Tomasz Norek, w dniu 26-09-2018

Gabiony w budownictwie hydrotechnicznym.
Budowa lub remont zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych, nabrzeży, stopni wodnych, śluz i jazów nosi wspólną dla tych przedsięwzięć nazwę - budownictwo hydrotechniczne. 
Wśród materiałów stosowanych w tego rodzaju budownictwie można zidentyfikować między innymi gabiony, czyli siatkowo-kamienne konstrukcje, które zostały wykorzystane m. in. przy budowie zapory na rzece Szum, stopni na cieku odprowadzającym wodę ze źródlisk w rejonie miejscowości Połczyn Zdrój czy stopni na rzekach Wilga i Radomka. 
Gabiony oceniane są jako proekologiczne i chętnie wykorzystywane w budownictwie hydrotechnicznym głównie ze względu na swoją elastyczność i odporność na uderzenia fal dzięki swojej ażurowej konstrukcji. Wykonane z materiału naturalnego, jakim jest kamień, łatwo wkomponowują się w środowisko naturalne. Ponadto, gromadzący się w szczelinach między kamieniami naniesiony przez wodę piasek, muł i organiczne szczątki, sprzyjają rozwojowi korzeni i kłączy roślin wodnych a wolne przestrzenie tworzą kryjówki dla skorupiaków i ryb. 
Miękka siatka wyżarzana, podwójnie galwanizowana i często pokrywana warstwą PCV, którą wykorzystuje się do budowy konstrukcji gabionowych jest odporna na korozyjne działanie soli, promieniowanie UV i ogniotrwała. Łatwo ją też naprawić w przypadku uszkodzenia oraz przekształcić czy zdemontować w razie potrzeby. 
Kamienie wykorzystywane w gabionowym budownictwie hydrotechnicznym muszą odznaczać się odpowiednią odpornością mechaniczną i chemiczną oraz granulacją (nie mogą być mniejsze niż oczka siatki), często wymagają też ręcznego układania, jeśli mają spełniać swoje specyficzne funkcje. 

W obiektywie


gabiony
budownictwo hydrotechniczne