Gabiony w budownictwie hydrotechnicznym.

Artykuły powiązane: budownictwo hydrotechniczne, gabiony

Gabiony w budownictwie hydrotechnicznym. (...) Budowa lub remont zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych, nabrzeży, stopni wodnych, śluz i jazów nosi wspólną dla tych przedsięwzięć nazwę - budownictwo hydrotechniczne.  Wśród materiałów stosowanych w tego rodzaju budownictwie można zidentyfikować między innymi gabiony, czyli siatkowo-kamienne konstrukcje, które zostały wykorzystane m. in. przy budowie zapory na rzece Szum, stopni na cieku odprowadzającym wodę ze źródlisk w rejonie miejscowości Połczyn Zdrój czy stopni na rzekach Wilga i Radomka. Gabiony oceniane są jako proekologiczne i chętnie wykorzystywane w budownictwie hydrotechnicznym głównie ze względu na swoją elastyczność i odporność na uderzenia fal dzięki swojej ażurowej konstrukcji. Wykonane z materiału naturalnego, jakim jest kamień, łatwo wkomponowują się w środowisko naturalne. (...)

Dodany przez Tomasz Norek, w dniu 26-09-2018

Gabiony w budownictwie hydrotechnicznym.