Nasze publikacje

Najnowsze


Dodany przez Andrzej Lis, w dniu 26-10-2016

Certyfikaty w branży spożywczej
Przedsiębiorstwa działające w szeroko rozumianej branży spożywczej muszą stawić czoła wielu wymogom formalnym.

Unia Europejska narzuciła wiele przepisów, które mają za zadanie uczynić obrót towarami bezpiecznym. Chodzi tutaj przede wszystkim o zdrowie konsumentów, gdyż nieświeża bądź skażona żywność może doprowadzić do plagi różnych schorzeń.

Certyfikacja ISO to aktualnie standard, któremu stara się sprostać wiele firm z branży spożywczej czy gastronomicznej. Pomaga to zwiększyć prestiż przedsiębiorstwa i sprawia, że kontrahenci są bardziej chętni do podejmowania współpracy. Do certyfikacji jednak warto przystąpić dopiero wtedy, jeśli jest się przekonanym co do jej uzyskania. Należy sprawdzić wszelkie procedury i wymagania.

W branży spożywczej coraz większe znaczenie odgrywa tzw. certyfikat HACCP. Jest to skrót od angielskiego Hazard Analysis and Critical Control Points, co oznacza Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jest to cały system, który ma zapewnić bezpieczeństwo żywności przez szacowanie ryzyka oraz podejmowanie właściwych działań podczas wszystkich etapów produkcji żywności i jej transportu do miejsc docelowych.

Odpowiednie systemy zarządzania są w takim przypadku kluczowe i pozwalają uzyskać potrzebne certyfikaty. Niewykluczone, że ich posiadanie stanie się w najbliższej możliwości obowiązkowe i nie będzie można na dłuższą metę prowadzić działalności bez ich posiadania.

Wybuchające co jakiś czas afery z zatruwaniem się konsumentów różnymi typami żywności bez wątpienia przyspieszą ten proces. Coraz większą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa i jakości, zwłaszcza że cierpi ona z powodu nasilającej się konkurencji cenowej i wzrastającej automatyzacji produkcji.

W obiektywie


biznes
produkcja
rolnictwo