Gabiony w budownictwie hydrotechnicznym.

Artykuły powiązane: gabiony, budownictwo hydrotechniczne

Gabiony w budownictwie hydrotechnicznym. Budowa lub remont zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych, nabrzeży, stopni wodnych, śluz i jazów nosi wspólną dla tych przedsięwzięć nazwę - budownictwo hydrotechniczne.  Wśród materiałów stosowanych w tego rodzaju budownictwie można zidentyfikować między innymi gabiony, czyli siatkowo-kamienne konstrukcje, które zostały wykorzystane m. in. przy budowie zapory na rzece Szum, stopni na cieku odprowadzającym wodę ze źródlisk w rejonie miejscowości Połczyn Zdrój czy stopni na rzekach Wilga i Radomka. Gabiony oceniane są jako proekologiczne i chętnie...

Dodany przez Tomasz Norek, w dniu 26-09-2018

Gabiony w budownictwie hydrotechnicznym.