Sprawne urządzenia dźwignicowe

Artykuły powiązane: biznes, produkcja, maszyny

Sprawne urządzenia dźwignicowe Sprawność urządzeń suwnicowych czy też dźwigowych powinna być priorytetem, zarówno przedsiębiorcy jak i pracownika obsługującego dane urządzenie. Urządzenia te podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego, a tym samym dość rygorystycznym przepisom. Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego. Eksploatacja urządzenia powinna być zgodna z jego przeznaczeniem, wymaganiami instrukcji i przede wszystkim zgodna z prawem. Wymagane są regularne przeglądy oraz konserwacja suwnic i żurawi, by praca tych urządzeń nie stanowiła zagrożenia dla obsługi i innych pracowników. ...

Dodany przez Tomasz Norek, w dniu 17-09-2015

Sprawne urządzenia dźwignicowe